Debuut Feelee bij FC Utrecht Next

22-02-2023 | 08:56

De Academie van FC Utrecht is gestart met een Feelee pilot. Tijdens deze pilot gaan twintig jeugdspelers met de app aan de slag en krijgen zij inzicht in hun dagelijkse gewoontes en hoe dit invloed heeft op hun mentale gesteldheid. Met deze pilot willen beide partijen testen of Feelee een positieve bijdrage kan leveren aan het vergroten van de emotieregulatie-vaardigheden van de jonge spelers. Vervolgens wordt nagegaan of dit kan bijdragen aan het voorkomen van mentale en fysieke problemen en het verbeteren van hun voetbalprestaties. Lees meer