Draag bij aan een optimaal leerklimaat in de klas

Om goed te leren heb je een prettig leerklimaat nodig. Kinderen die moeite hebben met hun werkhouding kunnen dit verstoren. Dat is lastig voor hunzelf, maar ook voor andere leerlingen en de leerkracht. Veel scholen worstelen met de vraag hoe kinderen met een problematische werkhouding goed te begeleiden. Orthopedagogen van de Universiteit van Amsterdam komen met een oplossing die kinderen leert prettig te leren. Met jouw steun kunnen we hiermee een optimaal leerklimaat realiseren en daarmee leerachterstand aanpakken.

Doneer nu

Een traject dat leerlingen helpt met hun werkhouding

Hoor je de opdracht? Weet je hoe je hiermee aan de slag moet gaan? Als je als leerling erg druk bent, kan je veel belangrijke leerstof missen. Dat is vervelend want dan kom je op achterstand. Maar ook kun je zo de concentratie van andere leerlingen verstoren en wordt het voor de leerkracht lastiger goed les te geven. Scholen hebben meestal niet de middelen, mensen en kennis om extra begeleiding te geven aan leerlingen die problemen hebben met hun werkhouding. Orthopedagogen van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelen daarom een leertraject dat scholen gaat helpen.

Het leertraject brengt leerlingen met storend gedrag buiten de klas vaardigheden bij om hun werkhouding te verbeteren en dit vervolgens in de klas toe te passen. Want vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we dat je storend gedrag op deze manier het beste kan aanpakken: eerst buiten de klas aanleren en vervolgens in de klas inoefenen. Ook weten we door onderzoek welke vaardigheden leerlingen nodig hebben en bewezen effect hebben.

Samen met scholen het leerklimaat verbeteren

Het doel is het leertraject aan veel meer scholen in Nederland aan te bieden en met hen een hele cyclus te doorlopen. Zo leren scholen hoe ze dit traject kunnen uitvoeren en wat het hun oplevert. De leerlingen worden daarbij live begeleid door wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam samen met hun master studenten. Leerkrachten of andere begeleiders van scholen krijgen online training om het traject te kunnen verzorgen. Ook zullen de onderzoekers de effectiviteit van het traject monitoren. Scholen met wie de universiteit al samenwerkt hebben aangegeven veel behoefte te hebben aan dit leertraject.

Met jouw steun kunnen we dit traject aan steeds meer scholen in Nederland aanbieden!

Bekijk alle
30-06-2023 | 15:21
27-06-2023 | 09:50
23-06-2023 | 17:35
23-06-2023 | 17:30
23-06-2023 | 17:30